xhy@xhy-power.com.cn

Huizhou xinhuiyuan Technology Co., Ltd


Working hours: 8:00-12:00, 13:30-17:00

Headquarters address: Longshan 7th Road, Xiangshui River, Dayawan West District, Huizhou City

Tel. + 86-752-553 7526 × 209 Ms. Wang Qing

Email: sw001@xhy -power.com.cn

Postcode: 516085


taipei branch


Tel. + 886277295666-107

Mobile: 18819669835

Email: jeff@xhy -power.com.cn

Contact person: Mr. you Zhenghan


Customer service hotline

National unified customer service: 0752-553 7526 × 209